ANBI

ANBI

Stichting Gereja Bethel Indonesia Dordrecht is een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan GBI Dordrecht.
Giften aan GBI Dordrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor zijn de volgende bankrekeningnummers beschikbaar:
(Bank rekening nummer)

Informatie:

Anbi nummer: 8206 33 033

Contactgegevens
• Doelstelling
• Beleidsplan

Beloningsbeleid

Activiteiten

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van GBI Dordrecht zijn openbaar en worden samengevat in het volgende document:
GBI Dordrecht Jaar rekening-2015
GBI Dordrecht Jaar rekening-2017