Visie & Missie

Visie

Onze verlangen zijn:
– Om mensen in aanraking te brengen met jezus Christus, zodat er herstel en genezing uit voort komt. (2 Koriste 5:17)
– Herstel in de relatie met God en elkander (Daniel 11:32b-33)
– Herstel brengen in het lichaam van Christus zals wij menen dat God het bedoeld heeft (prediker 1: 9-10).
– Leven in vrijheid van Christus (Romeinen 8: 1)
– Mensen niet afhankelijk maken van de kerkelijke systemen, maar in gehoorzaamheid volgen van de Heilige Geest (Handelingen 1:8).
– Het inspireren van elkaar in aanbidding als levensstijl en in expressie in “praise & worship” (Psalmen 22:4).

Missie

Vanuit de gemeente door middel van team ministeries, huisgroepen te versterken en te onderwijzen in het Woord van God, zodat zij zelf in staat zijn het Evangelie te leven en uit te dragen (markus 16:15)