Over onze kerk

In het jaar 2006 baden we voortdurend met elkaar. We waren met z’n vieren en loofde en prijsde Hem, door Zijn Geest baden we met toewijding en volharding. Binnen drie jaar tijd, op 29 maart 2009, heeft God ons zijn genade geopenbaard en ons de gelegenheid gegeven een kerk te bouwen.

Een plaats waar we bij elkaar kunnen komen en mensen in aanraking kunnen brengen met Jezus Christus.

Onze kerk werkt samen met GBI Indonesië die geleidt wordt door voorganger Sutadi Rusli. Door deze samenwerking hebben we GBI Dordrecht als naam voor onze gemeente gekozen. GBI staat voor Gereja Bethel Indonesia met als hoofdvestiging Induk Danau Bogor Raya Indonesië.

Na de opening van zondag 29 maart 2009, die officieël door voorganger Sutadi Rusli werd geopend, kwamen wij met z’n twaalven bij elkaar bij elk zondagdienst om onze Heere Jezus te loven en te prijzen.

In Psalm 22 vers 4 staat; “U bent de Heilige, die op Israël lofzangen troont” (De nieuwe Bijbelvertaling).

En nu, zoals in Handelingen 2 vers 47 staat, “God zorgde dat bij GBI Dordrecht elke dag weer nieuwe mensen bijkomen, die gered worden”.