Het woord van de voorganger

10560362_935145793246003_6560672380757872645_oIn het jaar 2006 heeft de Heer tot ons gesproken om als leiders in de bediening te gaan staan. Leiders in het Lichaam van Christus om mensen in aanraking te brengen met Jezus Christus, zodat er herstel en genezing uit voortkomt.

Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft God ons versterkt in volharding en toewïjding. Zoals in I Korinttërs 15 vers 58 staat “Daarom, mijn geliefde broeders (en zusters), weest standvastig, onwankelbaar, ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here” (NBG). Amen!

We kennen de uitspraak “Geduld is een schone zaak”, maar geduld en vertrouwen in God hebben, zijn zekerheid en hoopvolle toekotnst in Hem hebben. Predikers vers l: “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” (NBG).

We vertrouwen en geloven op onze lieve Here Jezus dat we een zegen kunnen zijn voor onze naaste en de mensen om ons heen. Het is niet door ons eigen kracht, maar door de Heilige Geest die ons help om Zijn werk te kunnen doen.
Zacharias 4 vers 6b: ‘Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! Zegt de Here der heerscharen (NBG).

God zegent U!

Teddy & Rezana Löw